JEDNOGŁOŚNIE – ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Wietrzychowice Wójt Gminy Pan Tomasz Banek uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Co roku Rada Gminy dokonuje oceny prac wykonanych w gminie wyrazem poparcia działań Wójta w ubiegłym roku, było jednogłośne głosowanie radnych “za” absolutorium.