DZIEŃ DZIECKA 2017

11 czerwca 2017r. boisko sportowe w Wietrzychowicach przyciągnęło tłum ludzi ze swoimi pociechami. Wspaniały Dzień Dziecka, piękna wymarzona pogoda i wiele atrakcji w niedzielne popołudnie. Imprezę zorganizował Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach. Patronat nad imprezą sprawowało Radio RDN Małopolska. Gościliśmy również telewizję Tarnowską TV.


Główną atrakcją imprezy była PREMIERA bajki ,,Królewna Śnieżka” przedstawiona przez wspaniałą grupę teatralną składającą się z Radnych Gminy Wietrzychowice oraz samego Wójta Gminy Pana Tomasza Banka, który już po raz drugi wyszedł z taką inicjatywą dla tych najmłodszych. Niemałą rozrywkę stanowiły zabawy ruchowe z Panią Pauliną Dudą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminna Komisja Alkoholowa prezentowały swoje materiały i udostępniły Kampanię społeczną ,,Reaguj na przemoc” prezentując plakaty dla ofiar przemocy, świadków przemocy, sprawców przemocy.

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w to wydarzenie, a w szczególności:

  • Radnym, za włączenie się do inicjatywy jaką było przedstawienie teatralne
  • Pani Jadwidze Gorli oraz Pani Halinie Kozłowskiej, za zaangażowanie oraz poprowadzenie tych uroczystości
  • Policjantom z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Tarnowie za obecność i poprowadzenie konkursów z nagrodami.
  • Stowarzyszeniu Przyjaciół Wietrzychowic oraz Kołu Gospodyń z Miechowic Wielkich za przygotowanie pysznych posiłków dla wszystkich.
  • OSP Jadowniki Mokre i OSP Wietrzychowice za przybycie i pokazy.
  • Panu Stanisławowi Magierze oraz Panu Stanisławowi Nowakowi za poprowadzenie konkursów sportowych
  • Kierownikowi Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów wraz z pracownikami
  • Panu Piotrowi Moskalowi i Panu Sylwestrowi Wojciechowskiemu za wykonanie schodów bocznych do sceny.
  • Dyrektor DPS w Wietrzychowicach Pani Annie Górskiej
  • Panu Piotrowi Podsada i Panu Stefanowi Czesak, Państwu Paulinie Danielowi Duda, Pani Marii Puka oraz Pani Barbarze Niemiec

Szczególne podziękowania dla Sponsorów tego wydarzenia, którymi byli: Wójta Gminy Wietrzychowice z Radą Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach, Pan Jan Bylica, Gospodarstwo Rolne Piotra Moskala, Gospodarstwo Rolne Marcina Kamysza, Fitness Animator- Pani Paulina Duda, Stowarzyszenie Przyjaciół Wietrzychowic, Koło Gospodyń z Miechowic Wielkich, Masarnia Hebdów, LGD Skrzyszów, Gminna Komisja Alkoholowa z Wietrzychowic.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego z wydarzenia: http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/17348,swieto-dzieci-w-wietrzychowicach.html