HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

W załączeniu harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu “Razem-możemy więcej” aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wietrzychowice.

Do pobrania: