Finał ogólnopolskiego projektu edukacyjnego IPN „ Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości”

80 zespołów uczniowskich z całej Polski uczestniczyło w finale projektu edukacyjnego IPN „Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości”, który odbył się w Krakowie w dniach 23-24 maja 2018. Zaprezentowali oni swoich lokalnych bohaterów, których odkryli w wyniku historycznych poszukiwań. Wśród zaproszonych na krakowską galę były dwa zespoły z naszego gimnazjum. Karolina Dębińska, Aleksandra Mikina, Martyna Michniak i Zuzanna Zabiegała pracowały pod opieką Moniki Kosman, nauczycielki języka polskiego, a Maciej Kuska i Filip Wojciechowski korzystali z rad Iwony Wojciechowskiej, nauczycielki historii.

Krakowski finał 9. edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego trwał dwa dni. W środę uczestnicy z całego kraju uczestniczyli w spacerach na kopce Piłsudskiego i Kościuszki, a także po Krakowie „Szlakiem Niepodległości”. Zwiedzili też wystawę „Piękna Niepodległa” w Muzeum Armii Krajowej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wojewoda małopolski- Piotr Ćwik, Małopolska Kurator Oświaty- Barbara Nowak a także przedstawiciele środowisk kombatanckich i sybirackich.
  Podczas czwartkowej gali finałowej przedstawiciele IPN, a wśród nich Filip Musiał, prezes krakowskiego oddziału IPN, wręczyli uczestnikom projektu specjalne statuetki – Kamienie Pamięci, a także dyplomy i nagrody. Efekty swych historycznych poszukiwań lokalnych bohaterów prezentowali oni na specjalnych stoiskach.
Przedsięwzięcie adresowane było do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstrukcyjnych, kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii. Chodziło w nim o upamiętnienie nieznanych lub zapomnianych  bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości w latach 1914-1918 oraz  włożyli wkład w obronę granic II Rzeczypospolitej i budowę jej struktur w okresie międzywojennym poprzez działania,  zwłaszcza na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej.

Dziewczyny swoimi poszukiwaniami objęły Stanisława Miłkowskiego, propagatora idei agraryzmu i działacza ludowego, edukatora środowiska wiejskiego w latach 30., Mieczysława Kaplickiego, lekarza, społecznika, legionistę i prezydenta Krakowa w latach 30. oraz Franciszka i Władysława Bratków, uczestników wojny polsko-bolszewickiej, którzy latem 1920 roku dobrowolnie zgłosili się do Wojska Polskiego, aby bronić swojej ojczyzny przed bolszewickim najeźdźcą. Zainteresowanie chłopców skupiło się na Henryku Krzciuku, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej, działaczu chłopskim związanym z PSL – Piast, organizatorze strajków chłopskich w 1935 roku i manifestacji antysanacyjnych w regionie dąbrowskim, bliskim współpracowniku Wincentego Witosa.

Praca uczniów i nauczycieli z naszego gimnazjum, sposób prezentacji i przedstawienie  bohaterów pochodzących z naszej gminy zyskało duże uznanie w oczach  grupy ekspertów z IPN, co bardzo nas ucieszyło. Otrzymaliśmy także zaproszenie do udziału w kolejnej edycji projektu w roku 2019.