HARMONOGRAM WARSZTATÓW PN. ”PLON NIESIEMY PLON – OBRZĘDOWOŚĆ DOŻYNKOWA PRZYKŁADEM ZACHOWANIA CECH REGIONU”

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż warsztaty pn. ”Plon niesiemy Plon – obrzędowość dożynkowa przykładem zachowania cech regionu” realizowanych w ramach projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” (nr projektu: RPMP.06.01.03.-12-0392/16-00), realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  odbędą się 21.08.2017r. w Sali widowiskowej GOK w Wietrzychowicach w godzinach 17:00-20:45. Serdecznie zapraszamy.