HISTORYCZNA SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE W DEMBLINIE

9 sierpnia br. po raz pierwszy w historii zorganizowano sesję Rady Gminy Wietrzychowice w Demblinie.
Podczas tej  sesji radni podjęli między innymi uchwałę w sprawie dotacji dla jednostek straży pożarnych z terenu Gminy Wietrzychowice oraz uchwałę w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Serdecznie dziękujemy „Stowarzyszeniu Demblinianki”, Pani Ewie- radnej z Demblina oraz Panu Sołtysowi Demblina za świetnie przygotowaną sale do sesji oraz za bardzo miłą atmosferę.