INFORMACJA

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach akcji profilaktycznej organizuje “Marsz Przeciw Przemocy w Rodzinie”, z udziałem uczniów szkół z terenu Gminy Wietrzychowice. Akcja ta, ma na celu zwrócenie uwagi na problem, jakim jest przemoc domowa. Podczas marszu uczestnicy za pomocą transparentów oraz haseł będą starać się obalać mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, a także rozdawać ulotki z informacją o instytucjach udzielających pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie. Akcja będzie przeprowadzona w centrum Wietrzychowic, w dniu 12.06.2018 roku, o godzinie 10:00.

Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się.