INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje,
iż w związku z uchwaloną przez Sejm ustawą z dnia 7 lipca 2017r o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, wyżej wymieniona ustawa wymaga akceptacji senatu i Prezydenta RP.

Niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP ww. nowe wnioski i załączniki do wniosków dotyczące: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych (500+), na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane NIE WCZEŚNIEJ NIŹ PO 1 SIERPNIA 2017r.