Informacja

Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) – Gmina powinna prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania. Porządkując obecną sytuację oraz eliminując procedery nielegalnego zrzutu ścieków proszę Państwa o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenia jej do Urzędu Gminy Wietrzychowice pok. nr 2 lub 13 w terminie do 28 lutego 2019 r.