INFORMACJA

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 14 lutego 2019 godz. 9.15 dot. zadania: Remont i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice – 2019.