KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Corocznie w okresie wiosennym, tak również i w tym roku odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2000 r. oraz urodzonych w latach 1995-1999 r. jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Gminy Wietrzychowice odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. w Tarnowie przy ul. Mościckiego Nr 27 od godziny 8.00.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Wyznaczony dzień na kwalifikację wojskową dla kobiet to 3 kwietnia 2019 r. Tarnów ul Mościckiego 27.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie.