INFORMACJA

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie dotycząca obowiązku wpisu rolników do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.