INFORMACJA

INFORMACJA z dn. 28.11.2017 r. w sprawie otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pt.: “Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice”.


Do pobrania: