INFORMACJA

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że do końca bieżącego roku tj. 2019 zostanie wykonany remont ogrodzenia na Cmentarzu z I wojny światowej  w Miechowicach Małych. Całkowity remont ogrodzenia zostanie wykonany ze środków od Wojewody Małopolskiego. Serdeczne podziękowania dla Pana Piotra Ćwika Wojewody Małopolski, Pani Dyrektor Joanny Florkiewicz – Kamieniarczyk oraz Pana Dyrektora Marcina Przewoźniaka za pomoc w wykonaniu tej inwestycji.