PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIECHOWICACH MAŁYCH

W ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych realizowana jest inwestycja przebudowy chodnika w Miechowicach Małych.
W ramach tego samego zadania w 2020 r. zostanie wyremontowana droga w Miechowicach Małych na długości remontowanego chodnika.