INFORMACJA

Sposób przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze Klientów Urzędu Gminy Wietrzychowice Wójt Gminy Wietrzychowice informuje że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji może zostać:

  1. przesłane tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice- najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. – liczy się data wpływu na dziennik podawczy,
  2. przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@wietrzychowice.pl (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny) – najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Gminy Wietrzychowice – adres: 33-270 Wietrzychowice 19 tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14 6418045 wew. 27 bezpośrednio po wysłaniu e-maila ze skanem zgłoszenia, celem upewnienia się, że przesłana wiadomość dotarła.

Informuję ponadto, że w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest  uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Potwierdzenie doręczenia do Urzędu zgłoszenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu.

Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem członków do obwodowych komisji wyborczych udzielane są pod numerem telefonu: 14 641 80 45 wew. 27 oraz adresem e-mail: sekretarz@wietrzychowice.pl


Do pobrania: