Informacja dla mieszkańców dotycząca decyzji korygujących wymierzone podatki

W związku z zakończeniem prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Wietrzychowice, do tutejszego urzędu wpłynęło zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych. Ponieważ podstawę wymiaru podatków lokalnych stanowią dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków konieczne jest dokonanie aktualizacji tych danych w naszej ewidencji podatkowej. Rezultatem tej aktualizacji będą decyzje korygujące wymierzone podatki.

W razie wątpliwości dotyczących powierzchni gruntów i budynków należy kontaktować się bezpośrednio ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie.

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

ul. Narutowicza 38

33-270 Wietrzychowice

tel.: 14 688 33 00