Spotkanie z Ministrem Infrastruktury Panem Andrzejem Adamczykiem

W dniu 25 października 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się spotkanie samorządowców z Panem Andrzejem Adamczykiem- Ministrem Infrastruktury.

Spotkanie zorganizowała Pani Poseł Anna Pieczarka przy współpracy z Panem Romanem Łucarzem- Starostą Tarnowskim.

Samorządowcy otrzymali odpowiedzi na wiele pytań dotyczących obecnych i przyszłych form wsparcia w celu budowy infrastruktury drogowej.