Kolejne wsparcie finansowe dla naszej Gminy- Rządowy Fundusz Nowy Ład

Gmina Wietrzychowice sięga po kolejne miliony, a dokładnie 7 514 975 zł.

Wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie odbyło się spotkanie, na którym przekazano samorządom szczegóły co do realizacji Rządowego Funduszu Nowy Ład.

W spotkaniu uczestniczyli:

– Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita,

– Wicewojewoda Ryszard Pagacz

oraz Posłowie Regionu Tarnowskiego:

– Pani Anna Pieczarka,

– Pani Urszula Rusecka,

– Pan Wiesław Krajewski,

– Pan Piotr Sak.

Gmina Wietrzychowice za wyżej wymienioną kwotę będzie realizować dwa zadania:

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jadownikach Mokrych etap II wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice oraz wykonanie nowych studni głębinowych – (dotacja 95 %) 3 999 975 zł

– modernizacja infrastruktury drogowej ponad 40 dróg zarządzanych przez Gminę Wietrzychowice (dotacja 95%) 3 515 000 zł.

Serdecznie dziękujemy:

– Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu,

– Pani Poseł Annie Pieczarce,

– Panu Posłowi Wiesławowi Krajewskiemu,

– Panu Posłowi Piotrowi Sakowi,

– Panu Posłowi Norbertowi Kaczmarczykowi

– Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie,

– Wicewojewodzie Małopolskiemu Ryszardowi Pagaczowi

za wsparcie i owocną pracę na rzecz naszej małej ojczyzny.