INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW JADOWNIK MOKRYCH DOT. BUDOWY KANALIZACJI

Szanowni Państwo,

przed rozpoczęciem prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki Mokre (planowanej na początek lutego br.)  zostanie wysłana  informacja  listowna dotycząca kosztów przyłącza poszczególnych gospodarstw domowych.