Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 11 stycznia 2021 r.

Dotyczy zadania: Zarządzanie projektem pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice.