INFORMACJA DOT. NABORU DO PILOTAŻOWEGO PROGRAMU “SYSTEMU MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM”

OGŁOSZENIE O NABORZE PILOTAŻOWYM
Organizator Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom – Województwo Małopolskie zaprasza:

a) OBIEKTY NOCLEGOWE
b) OBIEKTY GASTRONOMICZNE
c) ATRAKCJE TURYSTYCZNE
d) INFORMACJE TURYSTYCZNE
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE

zlokalizowane (prowadzące działalność) w województwie małopolskim, w odległości nie większej niż 3 km od sieci tras rowerowych VeloMałopolska – Wiślanej Trasy
Rowerowej lub trasy VeloDunajec do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym Systemie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim
Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin współpracy jest dostępny na stronie internetowej: narowery.visitmalopolska.pl/mpr.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: mpr@umwm.malopolska.pl