OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach od 08.07.2020 r. do 22.07.2020 r. na terenie Gminy Wietrzychowice przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko- precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Wietrzychowice lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja,
e-mail: biuro@eko-precyzja.eu.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wietrzychowice.