INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach informuje, że woda pochodząca z wodociągu publicznego Wietrzychowice spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294 z późn. zm).


Do pobrania aktualne sprawozdania z badań:

oraz