INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW

Szanowni Państwo

W związku z pojawiającymi się informacjami o nie odebraniu przez firmę CONTEKO Sp. z o.o. niektórych odpadów takich jak wanny, kabiny prysznicowe, umywalki, okna, drzwi, opony od ciągników rolniczych informujemy, iż odpady te traktowane są jako odpady poremontowe (budowlane) oraz odpady z działalności rolniczej i nie mogły być przedmiotem odbioru bowiem umowa z firmą odbierającą nie obejmuje tego rodzaju odpadów. W związku z czym ich nie odebranie jest zasadne.

Jednocześnie przypominamy, iż stosowna informacja o odpadach, które nie będą odbierane umieszczona była na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice od dnia 7 kwietnia 2020 roku.