Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Żabnie

Informacja na dzień 17.04.2020

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie realizują czynności związane z obsługą bieżących zdarzeń oraz interwencji. W związku z zagrożeniem epidemii wirusem COVID-19, każdego dnia sprawdzane są osoby poddawane kwarantannie z trzech gmin obsługiwanych przez Komisariat Policji
w Żabnie tj. gminy Radłów, Żabno oraz Wietrzychowice. Ponadto na bieżąco dokonywana jest kontrola miejsc gdzie mogą gromadzić się ludzie tj. skwery, place, rejony sklepów.

Z uwagi na sytuacje zagrożenia zarażeniem się wirusem COVID-19, Komendant Komisariatu Policji
w Żabnie zwraca się z apelem do mieszkańców o zachowanie wszelkiej rozwagi a w szczególności o nie gromadzenie się w miejscach publicznych, przestrzegania zasad kwarantanny oraz stosowania się do obowiązku zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii:

– jednocześnie pieszo mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, (ograniczeń tych nie stosuje się do osób najbliższych w rozumieniu art. 115 par 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny),
– środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 roku poz. 295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Dla osób poddanych kwarantannie uruchomiona jest specjalna aplikacja przygotowana przez Ministerstwo, do której można się zalogować www.gov.pl/kwarantannadomowa

Bez zmian pozostają pozostałe informacje:

Sprawy w Komisariacie Policji w Żabnie są zgłaszane i załatwiane wyłącznie:
• telefonicznie pod nr telefonu 14 628 2420, 47 831 2420 ( od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00)
• pocztą elektroniczną pod adres: kp-zabno@tarnow.policja.gov.pl
• pisemnie na adres jednostki, ul. Sieradzka 19, 33-240 Żabno
• osobiście – tylko w nagłych i wyjątkowych sytuacjach
Ponadto w przypadku nieobecności funkcjonariuszy zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer alarmowy 112