RAZEM DLA TURYSTYKI

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa i skutkami jakie za sobą pociąga, zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym podejmowane są konkretne działania, których celem jest z jednej strony umożliwienie branży turystycznej przetrwania na rynku w tym nieoczekiwanym okresie, z drugiej zaś strony ułatwienie odbudowy ich aktywności w czasie, kiedy korzystanie z oferty turystycznej stanie się możliwe. W celu łatwego dotarcia do informacji na temat dostępnych form wsparcia, aktualnych prognoz i analiz rynku turystycznego, jak również inicjatyw na rzecz odbudowy lokalnej turystyki, z inicjatywy samorządu województwa małopolskiego uruchomiony został serwis branżowy razemdlaturystyki.visitmalopolska.pl.

W przygotowanym serwisie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przyjętych i planowanych przez władze Województwa  Małopolskiego rozwiązań i działań na rzecz przedsiębiorców , organizacji pozarządowych oraz beneficjentów środków unijnych, mających na celu zminimalizowanie skutków epidemii wirusa SARS-Cov-2.

Załącznik: