Informacja dotycząca Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie organizuje Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Programy skierowany są do osób dorosłych kobiet i mężczyzn z terenu powiatu tarnowskiego stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy.

Udział w programie jest bezpłatny.

Rozpoczęcie programu zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie; Urszulańska 19, Tel: 14 621 56 83 wew. 18

 

Zgłoszeń dokonywać można także za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice
tel; 146418150.