KOMUNIKAT W SPRAWIE „ŻĄDANIA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO OSOBY FIZYCZNEJ” DOTYCZĄCEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, iż w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj: do 23 września, GOPS nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego w związku z czym nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej w terminie przewidzianym ustawą tj: 7 dni od złożenia „ żądania wydania zaświadczenia”, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.