ZAKTUALIZOWANA BAZA INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach prezentuje zaktualizowaną bazę instytucji oraz wykazy placówek i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do pobrania: