INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW OBSZAROWYCH

Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej w dniu 29 kwietnia podjął decyzję o otwarciu z dniem 05 maja  biur dla rolników oczekujących pomocy przy wypełnianiu wniosków obszarowych, z koniecznością zachowania zasad ochrony zdrowia i życia rolników oraz pracowników.
Rolników, którzy zechcą skorzystać z tej formy pomocy prosimy o pozostawienie w wyznaczonych miejscach w biurach izby dokumentów źródłowych w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem. Wewnątrz koperty należy zamieścić adres, telefon i e-mail.
Pracownicy izby skontaktują się z rolnikiem telefonicznie lub mailowo w celu wyjaśnienia dalszej procedury wypełniania wniosków.

Usługę wypełniania wniosków dla rolników z Gminy Wietrzychowice pełni:

Biuro MIR w Tarnowie

ul.. Giełdowa 9

33-100 Tarnów