INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie w nawiązaniu do pisma
Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informuje o stwierdzeniu w dniu 20 marca 2O2I r. dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie województwa małopolskiego.

W załączeniu pismo: