ZAWIESZENIE OSOBISTEGO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Starostwo Powiatowe w Tarnowie informuję, że od dnia 29 marca br. (poniedziałek) do odwołania, zawiesza osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich pkt. zlokalizowanych w Powiecie Tarnowskim.

Od 29.03.2021 r. porady prawne odbywać się będą wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefonicznie, e-mail itd.).

Aktualne informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tarnowskim dostępne są również na stronie internetowej poradyprawne.powiat.tarnow.pl.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy umówić się telefonicznie pod numerem telefonu +48 14 68 83 327 lub +48 571 356 913 (w godz. pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie) albo u pracowników Urzędów Gminnych/Miejskich, którzy mają dostęp do systemu adm-np.ms.gov.pl. Istnieje również możliwość rejestracji internetowej pod adresem https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski