INFORMACJA GOPS DOT. PROGRAMU “POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że dzieci które były objęte pomocą w formie dożywiania w szkole lub przedszkolu w ramach rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” mogą w okresie zawieszenia nauki w szkole skorzystać z zasiłku celowego na zakup żywności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach pod nr. telefonu: 14 6418 150.