PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy rozpoczyna kolejną edycję programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Udział w programie jest bezpłatny.

Uczestnikami programu mogą być osoby z powiatu tarnowskiego, zobowiązane orzeczeniem sądu do udziału w programie lub zgłaszające się dobrowolnie.

Termin rozpoczęcia programu to 18.02.2020 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do:

GOPS Wietrzychowice  pokój 7 Atel. 146418150;

-TOIKiWOP Tarnów, ul. Szarych Szeregów 1 tel: 146553636