INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:21
z dnia 19.07.2018 r.

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

zlewnie Wisły  (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12.45 dnia 19.07.2018 do godz. 18:00 dnia 20.07.2018

Przebieg

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. Stany ostrzegawcze zostaną przekroczone w profilach Karsy oraz Szczucin. W profilu Jawiszowice poziom wody w nocy może przekroczyć stan alarmowy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90 %

Uwagi

W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

19.07.2018 – godz. 12:44

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH /2 zl. Wisły  (malop.) od 12:45/19.07. do 18:00/20.07.2018