Sytuacja na rzekach powoli się stabilizuje

W ciągu kilku ostatnich dni intensywne opady deszczu spowodowały podniesienie się wód w powiecie tarnowskim, również w gminie Wietrzychowice. Z tego też powodu w niedziele 22 lipca, na wałach w Nowopolu spotkali się Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron, Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz oraz Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek, gdzie omówili sytuację. W tamtym momencie na rzekach utrzymywał się stan ostrzegawczy. Dziś poziom wód na terenie ma tendencje spadkową powoli się stabilizuje i nie przekracza stanu ostrzegawczego.
Nadal nie kursują promy na Dunajcu – Nr 1305K – relacji Szczurowa – Żelichów w miejscowości Siedliszowice oraz Nr 1316K – relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów.

W załączeniu materiał tarnowskiej.tv: