INFORMACJA O ŚWIADCZENIU WYCHOWAWCZYM 500+

GOPS Wietrzychowice uprzejmie przypomina, że prawo do świadczenia wychowawczego 500+ zostało ustalone na okres do 31.05.2021 roku. W związku z powyższym nie należy składać nowych wniosków na dzieci na które świadczenie jest aktualnie pobierane.