Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający:

STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI”

33-270 Wietrzychowice, Demblin 96

informuje, że zamówienie publiczne pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin” zostaje unieważnione ponieważ, cena najniższej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje powyższego zadania.


Do pobrania pełna treść informacji: