INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19 – informuje  że  zamówienie publiczne pn: „Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych” zostaje unieważnione  ponieważ, w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Wietrzychowice dn. 06.06.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania pełna treść przedmiotowej informacji: