INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Wietrzychowice i jednostek organizacyjnych Gminy Wietrzychowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.