INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIETRZYCHOWICACH – ETAP I.