UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Nazwa zamówienia: Remont kapliczki słupowej w Wietrzychowicach.