INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIETRZYCHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”.