Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.08.2019 r.

Dotyczy zadania: Budowa oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych na działkach nr 778/3 i 779/6.