INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowych audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej Urząd Gminy w Wietrzychowicach i Ochotnicza Straży Pożarna w Jadownikach Mokrych”.