Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.10.2019 r.

Dotyczy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowych audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej Urząd Gminy w Wietrzychowicach i Ochotnicza Straży Pożarna w Jadownikach Mokrych.