INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTORA w URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH 33-270 Wietrzychowice 19.

DO POBRANIA: