INFORMACJA – ODBIÓR ODPADÓW

Urząd Gminy Wietrzychowice przypomina iż w związku ze Świętami Bożego Narodzenia grudniowy odbiór odpadów odbędzie się w dniach:

23 grudnia (sobota) – Jadowniki Mokre, Miechowice Małe

27 grudnia (środa) – Wietrzychowice, Sikorzyce

30 grudnia (sobota) – Miechowice Wielkie, Demblin, Pałuszyce, Nowopole, Wola Rogowska

Pojemniki z odpadami należy wystawiać w dotychczasowe miejsce przed godziną 7.00 !!!

Jednocześnie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 r. odbiór odpadów będzie realizowało konsorcjum firm: FBSerwis S.A. i FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. Pierwszy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbędzie się już 2 stycznia 2017 r. (wtorek) i dotyczyć będzie wszystkich miejscowości naszej gminy. Kolejne odbiory od 15 stycznia (poniedziałek) co dwa tygodnie. Szczegółowe harmonogramy będą doręczane mieszkańcom gminy przez w/w konsorcjum oraz będą dostępne na stronie Urzędu Gminy Wietrzychowice