SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW Z TERENU GMINY WIETRZYCHOWICE POZYSKANY DZIĘKI DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek podpisał w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z Dyrektorem Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości umowę na wsparcie działań ratowniczych jednostek OSP w celu niesienia pomocy ofiarom przemocy
w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Dzięki tej dotacji w dniu 20 grudnia o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach nastąpiło przekazanie  jednostkom OSP naszej gminy nowoczesnego sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi w postaci defibrylatora automatycznego i sześciu toreb ratownictwa medycznego PSP.  Torby PSP R1 pozyskały jednostki OSP : Demblin, Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Pałuszyce – Nowopole, Sikorzyce oraz Wola Rogowska. Natomiast automatyczny defibrylator trafił do OSP Jadowniki Mokre. Całkowity koszt zadania to kwota 44 000 tys. zł.

Sprzęt ten zdecydowanie poprawi skuteczność działania strażaków ochotników, którzy będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej działać i służyć mieszkańcom Gminy Wietrzychowice
w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie.

Zadanie jest realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycia: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)

Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości,

 którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości